Một vài dự án

Công ty chúng tôi đã phát triển thành công hệ thống quản lý mọi nguồn lực (ERP) cho các doanh nghiệp SME, cùng nhiều dự án phần mềm tùy chỉnh, giúp tối ưu hóa quy trình kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Lotus Pharma

product item

DSMART

product item

ERP - ANS

product item